Kyrkogårdsmuren

Under mötet Tävelsås Direkt kom det en fråga om skadan på kyrkogårdsmurens norra sida. Monica Petersson har varit i kontakt med Länsstyrelsen som meddelar följande:

Vi har för Tävelsås del gjort skadeundersökning 2014. Sökt KAE och tillstånd Länsstyrelsen 2015 samt lagt in det i budget för 2016.

Beslut om KAE fick vi 2016 men tillstånd fick vi först nu 2017.

Vi håller nu på att ta in anbud på omläggning Kyrkogård murar och då är Tävelsås första objekt att åtgärda. Så förhoppningsvis klart inom närmsta halvåret.

This site is protected by wp-copyrightpro.com