Information från årsmöte

Vi var ca 45 personer som lyssnade på kommunens presentation av ”Övergripande struktur Södra Växjö” i bygdegården torsdagen den 21 mars. Många synpunkter fördes fram kring förslaget hur Tävelsås föreslås växa. Det fanns positiva åsikter men även negativa åsikter kring förslaget. Många såg positivt på en utveckling av Tävelsås med ny skola, cykelväg och tätare bussförbindelser. Åsikterna gick mer isär när det kom till diskussioner om exakt var det skall byggas mycket på grund av att planen i detta skede inte tar hänsyn till markägarna.
Planförslaget hittar du på denna länk
 https://vaxjo.se/download/18.71ba32e1168dcf3cc4a5433d/1550222447741/Övergripande_struktur_Södra_Växjö.pdf

Det än nu viktigt att alla för fram sina tankar och idéer till kommunen så att de har med sig det i sitt fortsatta arbete.

Så ta chansen att lämna dina idéer och åsikter senast den 5 april till:
Växjö kommun, kommunkanslietBox 1222351 12 Växjö
Du kan också skicka dina synpunkter till epost: kommunstyrelsen@vaxjo.se 
Märk dina synpunkter ”Södra Växjö”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com