Inbjudan till årsmöte samt program för 2022

Tävelsås Hembygdsförening
Årsmöte i Tävelsås Bygdegård
söndagen den 20 mars 18:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Servering och lotterier.

Föredrag: Dvärgkomikern ”Lille-Gustav”.

Arkivarie Per-Olof Andersson från Kronobergsarkivet
berättar om dvärgen Gustav Andersson från
Kvenneberga.

Kära hembygdsvänner!

Välkomna alla nya medlemmar och gamla trotjänare till ett nytt år med
hembygdsföreningen. Det är ju ni medlemmar som är och gör föreningen,
och jag hoppas att ni alla ska hitta något i programmet som intresserar er.
Kom gärna med idéer om verksamheter som vi kan utveckla och
genomföra kommande säsonger.

Vi tackar för gåvor och alla som hjälpt till under året.
Nytt för i år. Vi vill göra ett försök med att bilda några ”arbetsgrupper”
som kan hjälpa oss med skötsel och underhåll av byggnader och trädgård
vid Rosenlund, samt torpinventering. Det finns behov av översyn av
befintlig skyltning av torp och backstugor som gjordes i Stenslanda, och
skyltning av övriga torp ska påbörjas under året. Du som har möjlighet och
intresse att ingå i någon av dessa grupper, och att på så vis göra en insats
för Tävelsås hembygd, kontakta mig eller någon annan i styrelsen så kan vi
planera verksamheten.
Rolf Gustavsson


April
Släktforskning, Bygdegården söndagen den 24 april 16:00
Från traditionell forskning via kyrkböcker till forskning med hjälp av dna.
Representant från Kronobergs Genealogiska Förening föreläser och ger
tips.
Servering och lotterier.

Maj
”Torpvandring” i Tofta lördagen den 28 maj 14:00
Hästfällan och Humlekull. Vad vet vi om dessa platser och de personer
som bott här genom åren. Samling vid Osaby på den södra parkeringen
13:45. Du som färdas med cykel, och själv hittar dit kan möta upp vid
Hästfällan 14:00.
Medtag egen fikakorg.

Juni-November
Midsommarafton, Hembygdsstugan Rosenlund i Stenslanda 14:00
Samling klockan 14:00 för att binda kransar och klä midsommarstången.
Tag gärna med blommor till kransarna. Därefter blir det dans runt
midsommarstången. Medtag egen fikakorg.

Öppet hus på Rosenlund söndagen den 3 juli 14.00 – 16:00
Servering
Öppet hus på Rosenlund söndagen den 10 juli 14.00 – 16:00
Servering
Damernas afton på Rosenlund onsdagen den 13 juli 18:00
Utförligare information i nästa utskick.
Öppet hus på Rosenlund söndagen den 17 juli 14.00 – 16:00
Servering
Öppet hus på Rosenlund söndagen den 24 juli 14.00 – 16:00
Servering
Hembygdsfest, Rosenlund i Stenslanda söndagen den 31 juli 14:00
Utförligare information i nästa utskick.
Kyrkogårdsvandring lördagen den 20 augusti 14:00
Utförligare information i nästa utskick.
Veterantraktorer, Bygdegården lördagen den 17 september 14:00
Utförligare information i nästa utskick.
Historisk afton, Bygdegården söndagen den 16 oktober 16:00
Utförligare information i nästa utskick.
Grötfest, Bygdegården söndagen den 20 november 16:00
Utförligare information i nästa utskick.

I nästa utskick som kommer i början av juni får du ytterligare information
runt de aktiviteter som ligger planerade från juli till november.
Reservera dessa datum redan nu i er kalender så att ni inte missar något.

Styrelsen
Ordf. Rolf Gustavsson 076 140 53 16 rol.gus@blixtmail.se
V.ordf. Frida Stenland 076 802 58 41 frida.musical@hotmail.com
Kassör. Anthony Danielsson 070 245 61 13 anthony.danielsson@icloud.com
Sekr. Monika Ekstrand 073 723 83 63 moniqa.ekstrand@gmail.com
Inge Nilsson 0470/68 185 inge.nilsson@bredband2.com
Lars Palm 0470/68 063 kerstin@kerstinssyatelje.se
Thomas Svensson 070 646 81 60 thomas.mp@blixtmail.se


Medlemsavgiften på 100 kr för 2022 kan du välja att betala med
medföljande inbetalningskort eller på Plusgiro 15 48 62 – 7, Tävelsås
Hembygdsförening, och på så sätt stödja vår förening. Uppge ditt
namn, adress och ev. E-post!

Hembygdsböcker, enhetspris 100 kr/st. och alla tre finns i lager.
Stenslandaboken, Stenslanda by under 4 sekel
Tävelsås hembygdsbok Nr 2
Tävelsås, Tofta gamla socken

Topografisk karta över Tävelsås 20 kr.
Uppmätt 1863-1864, allmänna vägar översedda 1931. Endast digitalt.
Du hittar vår hemsida på http://www.hembygd.se/tavelsas/ eller på
Facebook där du kan läsa mer om föreningen och se vad som händer under
året.

Ung som gammal – alla är lika välkomna!

Tävelsås Hembygdsförening

This site is protected by wp-copyrightpro.com