Bygdegårdsföreningens årsmöte

Bygdegårdens ÅrsmöteBygdegårdsföreningens årsmöte den 11 mars i Tävelsås bygdegård samlade hela 14 intresserade vilket får anses vara godkänt. Några av de fokuserade deltagarna ser ni om ni klickar på bilden. Till ny ordförande för föreningen valdes Matts Nilsson (efter Tomas Erlandsson som avböjt omval), kassör Birgitta Landgren och som sekreterare Jerry Rydström. Övriga ledamöter är Mona Svensson, Eva Sjöö, Gösta Wigstrand och Jan-Åke Svensson.

Av verksamhetsberättelsen framgick att 2013 var ett bra år med uthyrningar av många varierande slag. Inomhus har det gjorts reparationer i form av ny bänkskiva i köket samt upprustning av handikapptoaletten samt övriga smärre underhållsaktiviteter och på utsidan har husgrunden målats. På programmet står härnäst en ny lång diskbänk. Det är styrelsens förhoppning att i fortsättningen kunna sköta och förvalta fastigheten så den förblir i samma goda standard både ute och inne som den är idag. Det är givetvis en stor tillgång för bygden att ha denna samlingslokal, och att den värdesätts av ortsbefolkningen på ett positivt sätt och att den nyttjas till fullo. Läs mer om bygdegårdsföreningen HÄR.

This site is protected by wp-copyrightpro.com