Byamöte avseende kommunens översiktsplan Tävelsås

Bygdegård onsdagen den 11 december kl 19:00

Växjö kommun har den 18 november presenterat ett förslag till en ny översiktsplan. Vi har under 2018 och 2019 haft två möten där kommunen informerat om olika utredningar för utbyggnad med bostäder mm i Tävelsås, förslaget på ny översiktsplan är slutmålet i detta arbete.Översiktsplanen är den plan som politikerna nu kommer att ta beslut kring och det är den som kommer styra under ett antal år framöver.Översiktsplanen finns enbart som digital version och är tillgänglig på kommunens hemsida: https://www.vaxjo.se/oversiktsplan

Styrelsen i Sockenrådet kommer att ta fram ett förslag på remissvar. Kom till vårt möte i bygdegården och framför din åsikt så att remissvaret överensstämmer med vår gemensamma åsikt. På punkter där vi eventuellt  har avvikande åsikter får vi rösta fram det förslag som får störst stöd bland de som närvarar på byamötet. Alla boende i Tävelsås är välkomna att framföra sin åsikt.Styrelsens förslag presenteras på hemsidan innan mötet.

Vi bjuder på kaffe och pepparkaka.
VälkomnaTävelsås Sockenråd

This site is protected by wp-copyrightpro.com